fbpx

ข่าวกรองเกาหลีใต้ชี้เป็นไปได้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือขโมยเงินดิจิทัลในญี่ปุ่น

สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ เผยมีความเป็นไปได้กลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือขโมยเงินดิจิทัล กว่า 16,000 ล้านบาท ไปจากบริษัทซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลในญี่ปุ่น