fbpx

ดีอีเอส เผยเริ่มลบข้อมูลย้อนหลังแอปพลิเคชันไทยชนะแล้ว

มียอดผู้ใช้สะสม 37 ล้านคน ขอประชาชนสบายใจ เริ่มลบข้อมูลย้อนหลังทิ้งถาวรแล้ว ขอความร่วมมือใช้แอปพลิเคชันต่อไป ยืนยัน ติดตามตัวผู้ใช้งานได้จริงถึงร้อยละ 97

แห่กลับกรุง บขส.โคราชแน่นขนัด เสริมรถวิ่งทุก 15 นาที

บรรยากาศสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ประชาชนหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระต่อคิวซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เนืองแน่น