fbpx

สธ.ขอบคุณแพทย์เชี่ยวชาญ 4 สาขา ร่วมภารกิจโควิด

กระทรวงสาธารณสุขประชุมชี้แจงอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 สาขา จำนวน 144 คน พร้อมขอบคุณที่เสียสละช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิดไอซียูในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการระบาดจำนวนมาก ก่อนจะกลับไปทำงานต้นสังกัด

สธ.ดึงแพทย์เชี่ยวชาญ 4 สาขาช่วยงานสู้วิกฤติโควิด

สธ.ดึงแพทย์เชี่ยวชาญ 4 สาขา อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ด้านปอด อายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อและเวชบำบัดวิกฤติมาช่วยงานโควิด หลังสถานการณ์วิกฤติ เน้นกู้วิกฤติใน กทม.ปฏิบัติหน้าที่ 4 รพ.หลัก “รพ.มธ.-วชิระ-รามาฯ-รพ.พลังแผ่นดิน” ขณะที่แพทย์เรียกร้องขอวัคซีนเข็ม 3 ที่มีประสิทธิภาพให้คนด่านหน้า