fbpx

ชี้ประโยชน์ของวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอมีมากกว่าความเสี่ยง

องค์การอนามัยโลก กล่าววานนี้ว่า ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ มีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่มีระดับน้อยมากที่จะเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เนื่องจากการฉีดวัคซีนนี้จะช่วยลดการต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

มาเลเซียจะใช้วัคซีนโควิดที่กำลังพัฒนาเป็นเข็ม 3

สถาบันเพื่อการวิจัยการแพทย์มาเลเซียเผยว่า มาเลเซียจะใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และเพื่อลดการพึ่งพาวัคซีนนำเข้าเพียงอย่างเดียว