fbpx

เปิดข้อมูลใหม่สำนักงบเคยสั่งระงับโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์

เปิดหลักฐานใหม่ สำนักงบประมาณเคยสั่งให้ท้องถิ่นระงับโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์มาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังพบมีการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟโซลาร์เซลล์ของท้องถิ่นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ป.ป.ช.อ่างทอง ตรวจสอบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ป.ป.ช.อ่างทอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ อบจ.อ่างทอง หลังโซเชียลตั้งข้อสังเกตส่อล็อกสเปก