fbpx

ประธานาธิบดีอิหร่านเรียกร้องขยายความสัมพันธ์กับไทย

ประธานาธิบดีฮัสซัน โรว์ฮานี ของอิหร่าน ส่งสาส์นแสดงความยินดีต่อประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทย 5 ธันวาคม มุ่งหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับไทย