fbpx

ทั่วไทย ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน อากาศร้อนตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคใต้ ฝนฟ้าคะนอง ตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่วน กทม. และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่

ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน พายุฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น

ไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทย มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เตือนพายุฤดูร้อน ไทยตอนบน ช่วงวันที่ 26-30 เม.ย.64

ไทยเจอพายุฤดูร้อนอีกระลอก 26-29 เม.ย.นี้

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่ 26-29 เม.ย.นี้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

1 2 3 29