fbpx

อุตุฯ เตือนประชาชนไทยตอนบนรักษาสุขภาพจากอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศร้อน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง อีสาน กลาง ตอ.ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบน กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน

อุตุฯ เตือนไทยตอนบน-ภาคเหนือ อากาศร้อน

กรุงเทพฯ 17 มี.ค. – กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศร้อน ภาคเหนือมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน กับมีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย

สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส.-สำนักข่าวไทย

อุตุฯ เผยไทยตอนบน อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาฯ

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน ฟ้าหลัวตอนกลางวัน

กรมอุตุฯ เผยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาฯ

ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่

ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่

ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่

ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่ง

1 2 3 4 28