fbpx

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดพัง

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ จ.สระบุรี ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัวพังทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนริมน้ำ

กรมโยธาฯ เร่งจัดทำผังการระบายน้ำให้ครบ 25 ลุ่มน้ำภายในปี 61

อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งจัดทำผังการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมให้ครบ 25 ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ ภายในปี 2561

อธิบดีกรมโยธาฯ ระบุการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเสร็จสิ้นภายใน 15 ต.ค.นี้

อธิบดีกรมโยธาธิการฯ ระบุ การก่อพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศเสร็จสิ้นภายใน 15 ตุลาคมนี้