fbpx

สหรัฐจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้แก่เด็กอายุ 12 – 15 ปี

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ หรือเอฟดีเอ อนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอนเทคในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้เร็วสุดในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น

“จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน” ยื่นขออนุมัติวัคซีนโควิดในสหรัฐ

จอห์นสันแอนด์จอหน์สัน บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินต่อหน่วยงานกำกับดูแลยาของสหรัฐแล้ว