fbpx

สั่ง “ห้ามชุมนุม-มั่วสุม” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ยกระดับขั้นสูง “ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

ตำรวจฮ่องกงห้ามการชุมนุมเสาร์นี้ เกรงจะไม่ปลอดภัย

ตำรวจฮ่องกงห้ามการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย