fbpx

เปิดผลงานกองทุนบัตรทองปี 64 รุก 4 นโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ

เปิดผลงาน “กองทุนบัตรทอง ปี 64” ครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทอง 47.74 ล้านคน ผู้ป่วยนอกรับบริการ 161.71 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในรับบริการ 5.76 ล้านครั้ง ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มต่อเนื่อง รุก 4 นโยบายยกระดับบัตรทอง พร้อมสนับสนุนบริการกรณีโควิด-19 ดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา

ครม.อนุมัติกรอบงบหลักประกันสุขภาพ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.อนุมัติกรอบงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงินรวม 209,044 ล้านบาท

สปสช.ส่งความสุขปี 2565 มอบของขวัญ 10 สิทธิประโยชน์

สปสช. ร่วมส่งความสุข ปี 2565 มอบ “10 สิทธิประโยชน์ ของขวัญปีใหม่” ให้กับคนไทยทุกคน เพิ่มสิทธิประโยชน์รายการใหม่ พร้อมขยายบริการ เพื่อเพิ่มการดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น

9 หน่วยงานร่วมมือพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ

9 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” ที่มีกว่า 520,000 คนทั่วประเทศ

เอกชนมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองทีมแพทย์พยาบาล

“อนุทิน”รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จาก 4 กลุ่มบริษัทเอกชน เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพให้บุคลากรทางการแพทย์

ยก “หลักประกันสุขภาพ” ไทย อันดับต้นๆ โลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระหว่างประเทศ ชี้จุดแข็งระบบ “บัตรทอง” ของไทย สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้ ยกนิ้วฝีมือหมอ -พยาบาล ทำให้ระบบมั่นคงมา 17 ปี

WHO ตั้งเป้าปี 2030 ทุกประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพ

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาดูงานระบบหลักประกันสุขภาพ เน้นการช่วยเหลือที่เท่าเทียมในคนทุกกลุ่ม

สปสช. แหล่งเรียนรู้ระบบหลักประกันระดับนานาชาติ

งานหลักประกันสุขภาพของไทยประสบความความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก เพราะครอบคลุมการรักษาทั้งโรคทั่วไปพื้นฐานและโรครักษายากที่มีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยไม่ล้มละลายจากการรักษาพยาบาล สปสช.และระบบสาธารณสุขไทยจึงกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานสาธารณสุขระดับนานาชาติ

สธ.ไทยนำหลักประกันสุขภาพอภิปราย ที่สหประชาชาติ

ไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่จากสุขภาพคือค่าใช้จ่ายเป็นสุขภาพคือการลงทุนและมุ่งเน้นประชากรกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิสุขภาพ

ภาคประชาชน ยื่นข้อเสนอ 4 ด้าน แก้ กม.หลักประกันสุขภาพ

เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ยื่นข้อเสนอแก้กฏหมายหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมทุกคนบนแผ่นดินไทย เพิ่มกัญชาเป็นทางเลือกรักษา เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์รักษารากฟัน

สปสช.และกรมราชทัณฑ์ร่วมพัฒนาสุขภาพผู้ต้องขัง

สปสช. และกรมราชทัณฑ์ ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพผู้ต้องขัง เพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลในเรือนจำ ดูแลผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ

1 2 3