fbpx

MEA ชี้แจงกรณีความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

MEA ชี้แจงกรณีความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ จาก MEA ดังเดิม

อังกฤษจะช่วยปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน หากไม่เดินทางไปซีเรีย

นายเจเรมี ฮันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า อังกฤษจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านที่ถูกยึดในช่องแคบยิบรอลตาร์

สปสช. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขการแพทย์ 4.0

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขและการแพทย์ 4.0 มั่นใจศักยภาพ ของวชิรพยาบาล ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง