fbpx

ส่งออกข้าวไทยปีนี้แนวโน้มดีขึ้น แต่ยังเป็นรองอินเดีย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมองแนวโน้มส่งออกข้าวไทยปีนี้ดีขึ้น แต่ราคายังมีแนวโน้มลดลง และเป็นรองอินเดีย

ผู้ส่งออกข้าวมั่นใจยอดส่งออกข้าวปีนี้เป็นไปตามเป้า 9.5 ล้านตัน

ตลอดปี 2559 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการส่งออกข้าวจะเป็นไปตามเป้า 9.5 ล้านตัน ส่วนราคาข้าวยังค่อนข้างทรงตัว

1 2 3