fbpx

ชื่นชมคนไทยร่วมใจช่วงวิกฤติ ขอมีวินัยเรียนออนไลน์

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลภาพถ่าย “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชื่นชมคนไทยร่วมมือร่วมใจช่วงวิกฤติโควิด-19 ย้ำการเรียนออนไลน์เป็นสถานการณ์ชั่วคราว ขอนักเรียนนักศึกษามีวินัยในตนเอง

จากหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สู่พ่อค้าขนมอบ สู้โควิด-19

พาไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ช่วงนี้ต้องหยุดทำการบินไป แต่ไม่ย่อท้อ หันมาทำเบเกอรี่ขายออนไลน์ สร้างรายได้ให้ครอบครัวในยามวิกฤติ