fbpx

ฉะรัฐ 10 ปี ใช้งบซื้ออาวุธกว่า 4.5 แสนล้านล้านบาท

“ไชยา” ฉะ รัฐบาล วางแผนใช้งบซื้ออาวุธ 10 ปี กว่า 4.5 แสนล้านล้านบาท จัดงบบูรณาการไม่เหมะสม ลั่นเตรียมตรวจสอบ ใช้งบกลางเอื้อการเมืองหรือไม่

อนุมัติค่าเสี่ยงภัยจนท.ส่วนหน้าโควิด

ครม.อนุมัติงบกลาง 811 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแก้โควิดคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน

ครม.เพิ่มค่าตอบแทนอสม.เดือนละ 500 บาท

รองโฆษกรัฐบาล เผยที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลาง 3,150 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทน สร้างขวัญกำลังใจอสม.อีกเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

ครม.อนุมัติงบกลางจ้างเหมาพนักงานอุทยานฯ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.อนุมัติงบกลาง 251 ล้านบาท จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 3,999 อัตรา 

ชง ครม.สัปดาห์หน้าของบกลาง 1,400 ล้านบาทช่วยลดของแพง

รัฐมนตรีพาณิชย์เตรียมชงที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้าของบกลางจำนวน 1,400 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในช่วงของแพง ย้ำจะเร่งพยายามทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้แบบสมดุลไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ครม.อนุมัติงบฯกลาง 3,484.27 ล้านบาท โครงการเศรษฐกิจฐานราก

ครม.อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเข็มของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่5 จำนวน 1,013 โครงการ วงเงิน 3,484.27 ล้านบาท

สภาฯ เสียงข้างมากเห็นชอบโยกงบ 16,362 ล้านบาท มาไว้ที่งบกลาง

ก้าวไกลจัดหนัก ค้านโยกงบที่ปรับลดเข้างบกลาง ชี้ตรวจสอบยาก สุดท้ายต้องโหวต เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้โยกงบ 16,362 ล้าน เข้างบการกลางไว้แก้ปัญหาโควิด

ก้าวไกลค้านโยกงบที่ปรับลดเข้างบกลาง ชี้ตรวจสอบยาก

ก้าวไกลจัดหนัก ค้านโยกงบที่ปรับลดเข้างบกลาง ชี้ตรวจสอบยาก สุดท้ายต้องโหวต เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้โยกงบ 16,362 ล้านบาท เข้างบกลางไว้ปัญหาโควิด-19

1 2 3