fbpx

พบสัญญาณที่เป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวบนดาวศุกร์

นักวิทยาศาสตร์พบสัญญาณที่เป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวบนดาวศุกร์ที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพ

ค้นพบหลักฐานที่อาจบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยทีมนักดาราศาสตร์ ค้นพบโมเลกุลของฟอสฟีน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์