fbpx

ชี้ประชากรจีนจะถึงจุดพลิกผันในปี 2026-2030

ศูนย์วิจัยประชากรและการพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการค้นคว้าวิจัยของรัฐบาลจีน กล่าววันนี้ว่า จีนคาดหมายว่าจะถึงจุดพลิกผันในช่วงระหว่างปี 2026-2030 ที่ประชากรจะอยู่ในระดับคงที่ หรือ อาจจะถึงขั้นลดลง โดยอัตราเฉลี่ยของทารกเกิดใหม่จะชะลอตัวลงก่อนที่จะพลิกกลับมาขยายตัวอีกครั้ง

จีนเริ่มการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่หลายล้านคนจะเริ่มการเคาะประตูตามบ้านเรือนประชาชนทั่วประเทศจีนในวันนี้ เพื่อเริ่มการนับจำนวนประชากรทั่วประเทศที่จัดทำทุก ๆ 10 ปี และคราวนี้จะเป็นครั้งแรก ที่มีการใช้แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อช่วยในการจัดทำสำมะโนประชากรในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

ชายปากีสถาน 3 คน มีลูกรวมกันเกือบร้อยคน

ชายปากีสถาน 3 คน มีลูกรวมกัน 96 คน ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

ปากีสถานเข้มรักษาความปลอดภัยวันแรกของการทำสำมะโนประชากร

ปากีสถานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ขณะเริ่มจัดทำสำมะโนประชากรครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ทศวรรษวันนี้