fbpx

ย้ำคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องหาร 100

“สาธิต” เมินพรรคเล็กขู่ส่งศาลตีความ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ย้ำ การคำนวณบัญชีรายชื่อต้องเป็นไปตามหลักการบัตร 2 ใบหาร 100 ชี้ แก้ รธน.ไม่ครบ ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนสัดส่วนคำนวณ

...