fbpx

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนตกต่อเนื่อง-กทม.ฟ้าคะนอง 40%

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40%

อุตุฯ เผย กทม.ฟ้าคะนอง 40%-ใต้ตอนล่างฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลง ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 40%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนลดลง-กทม.ฟ้าคะนอง 30%

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลง ส่วนภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 30%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนลดลง-กทม.ฟ้าคะนอง 40%

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก ส่วนไทยตอนบนฝนลดลง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 40%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนลดลง-กทม.ฟ้าคะนอง 40%

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนเพิ่มขึ้น-ลมกระโชกแรง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.-ใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เตือนเหนือ-กลาง-ตอ. ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70%

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-กทม.ตกหนัก 70%

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าค

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60%

เตือนไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 3 เตือนไทยตอนบน ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วงวันที่ 15-17 พ.ค.65 บริเวณภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุฯ เตือน ฉ.1 ไทยตอนบนฝนตกหนัก 15-17 พ.ค.นี้

กทม. 14 พ.ค.- กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 1 ไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่ 15 – 17 พ.ค.นี้ ขณะที่ กทม.วันนี้ (14 พ.ค.) ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

1 2 3 22