fbpx

อุตุฯ เผย กทม.-ปริมณฑล ฝนเล็กน้อยบางแห่ง

กรมอุตุฯ ระบุกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ขณะที่ภาคเหนือ-อีสาน อากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า

อุตุฯ เผยกลางตอนล่าง-ตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

กรมอุตุฯ ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขณะที่ไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า

อุตุฯ เผยไทยตอนบนเย็นถึงหนาว – กทม. หมอกบางตอนเช้า

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขณะที่ภาคใต้มีฝนน้อย

อุตุฯ เผยไทยตอนบน อากาศเย็น-หนาว หมอกบางตอนเช้า

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง จากนี้อุณหภูมิจะลดลง

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนี้ในวันที่ 23-28 ม.ค.65 อุณหภูมิจะลดลงกับมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคเหนืออุณหภูมิลดลง 3-5 องศาฯ อีสาน ภาคกลาง ตะวันออก อุณหภูมิล 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็น-มีหมอกตอนเช้า

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนภาคเหนือตอนบนมีฝนบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็น-หมอกตอนเช้า

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีหมอกบางตอนเช้า

อุตุฯ เผยไทยตอนบนมีหมอกตอนเช้า อากาศหนาวเย็น

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนมีหมอกตอนเช้า อากาศหนาวเย็น ภาคใต้ตอนล่างฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรุงเทพฯ -ปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาฯ

ไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาว

กรมอุตุฯ รายงานไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า ภาคเหนือและอีสาน อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

อุตุฯ เผยไทยตอนบน อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง

อุตุฯ เผยไทยตอนบนหนาวต่อเนื่อง

กรมอุตุฯ เผยอีสานหนาวต่อเนื่อง ส่วนเหนือ กลาง ตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาฯ

1 2 3 19