fbpx

ส.แบงก์-ส.โทรคมนาคมจับมือยกระดับความปลอดภัยบริการผ่านมือถือ

สมาคมโทรคมนาคมจับมือสมาคมธนาคารไทยเชื่อมโยงระบบการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าโทรศัพท์มือถือ หวังอุดช่องโหว่จากมิจฉาชีพ