fbpx

ชนพื้นเมืองแคนาดาพบศพไร้ชื่อเพิ่มอีก 182 ศพ

ชุมชนชาวพื้นเมืองแคนาดาประกาศพบอีก 182 ศพ ที่หลุมศพไร้ชื่อในพื้นที่ใกล้อดีตโรงเรียนประจำสำหรับเด็กชนพื้นเมืองที่ถูกแยกออกจากครอบครัว