fbpx

“ธีรัจชัย” ชี้ เงื่อนไข พ.ร.ก.เอื้อกลุ่มทุนใหญ่ ไม่ใช่ SMEs

ขณะที่ “จุติ-ผู้ว่าฯ ธปท.” แจง รัฐบาลไม่ได้มุ่งอุ้มกลุ่มทุนรายใหญ่ การันตีเข้าถึง SMEs ซอฟท์โลน ขู่เอาผิดสถาบันการเงิน หากเอื้อกลุ่มทุน

ผู้ว่าธปท. ยืนยันแบงก์ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง ไม่ทำให้ภาระหนี้สินประชาชนเพิ่ม

ผู้ว่าธปท. ย้ำประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาระหนี้สินจะเพิ่ม แบงก์ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงตามกนง. ชี้ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจควรปรับขึ้นก่อน