fbpx

เร่งฉีดวัคซีนหลังคลัสเตอร์ใกล้ชิดติดโควิดมากขึ้น

แนวโน้มคลัสเตอร์ใกล้ชิดติดเชื้อโควิดมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขแนะวัยทำงานเพิ่มมาตรการป้องกันตัวเอง และจะเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ-7 โรคเรื้อรัง

“อนุทิน” มอบรางวัลสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพคนทำงาน

รมว.สธ.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ด้านส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานยอดเยี่ยม ชี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน เป็นเครื่องมือสำคัญพัฒนาองค์กร

สำรวจพบคนพิการเกือบ 4 ล้านคน ไม่ได้จดทะเบียนผู้พิการ

สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจคนพิการ ปี60 พบผู้พิการ 3.7ล้านคน เเต่เกินครึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนผู้พิการ ขณะที่อยู่ในวัยเรียน ไม่ได้เรียนหนังสือเกือบครึ่ง

พบวัยทำงานเสี่ยงป่วย ‘โรคกระดูก-กล้ามเนื้อ’ มากที่สุด

พบวัยทำงานเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยหลายโรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งจากสัมผัสสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำงานหนักเกินความสามารถร่างกาย โรคที่พบมากสุด ‘โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ’

กรมสุขภาพจิต แนะวัยทำงานใช้ 5 เทคนิคสร้างความสุขขณะทำงาน

กรมสุขภาพจิต แนะวัยทำงานใช้ 5 เทคนิคสร้างความสุขขณะทำงาน โดยให้เริ่มต้นจากตัวเองก่อน ให้สังเกต สัญญาณพฤติกรรมไม่มีความสุขในการทำงานอาทิป่วยบ่อยๆโดยไม่มีสาเหตุ ทำงานผิดพลาดบ่อย ที่ควรไปใช้บริการปรึกษาที่สถานบริการสาธารณสุขหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323