fbpx

วันโยคะสากลในอินเดีย เปลี่ยนธีมเป็น “โยคะที่บ้าน”

วันโยคะสากลที่อินเดียเปลี่ยนธีมเป็น “โยคะเพื่อสุขภาพ-โยคะที่บ้าน” เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมจากสถานการณ์โควิด นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ระบุหากประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง จะสามารถต่อสู้กับโรคได้อย่างแท้จริง