fbpx

ชาวประมงเชียงของร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง

ช่วง 10 กว่าปีมานี้ สภาพและระดับน้ำในลำน้ำโขงที่ไหลผ่านบ้านเรามีความผันผวนมากขึ้น จากการสร้างเขื่อนหลายแห่งตลอดลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อพันธุ์ปลาท้องถิ่นมากมาย ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปรับตัวและเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขงไม่ให้สูญหาย

ครม.เดินหน้าความร่วมมือแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นสนับสนุน เกือบ 2 พันลบ.

ครม.เดินหน้าความร่วมมือแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นสนับสนุน เกือบ 2 พันลบ. เพื่อความร่วมมือทางการแพทย์ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบท

นายกฯ ชูการพัฒนาอย่างยั่งยืน สานต่อความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี

นายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี สมัยพิเศษ และผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 24-27 พ.ย. ชูบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาใช้ สานต่อความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน- เกาหลี

สถานการณ์น้ำ 6 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ไม่น่าเป็นห่วง

อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ไม่น่าเป็นห่วง และปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรพอใช้จนสิ้นสุดช่วงหน้าแล้ง

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมที่ญี่ปุ่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคมนี้

เตรียมประชุมแม่โขง-ญี่ปุ่น ส่งเสริมการพัฒนาในลุ่มน้ำโขง

รมว.ต่างประเทศ เตรียมร่วมประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น 8-9 ต.ค.นี้ เพื่อกำหนดทิศทางกรอบความร่วมมือในส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นายกฯ เปิดประชุม ACMECS CEO Forum

นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุม ACMECS CEO Forum ย้ำประเทศสมาชิกปรับตัวนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เชิญชวนภาคเอกชน ACMECSร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนการลงทุนใน ACMECS เตรียมผลักดันจัดตั้งกองทุน ACMECS ขึ้นในอนาคต

นายกฯ ประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 ที่ประเทศกัมพูชา

นายกฯเสนอกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อรักษาระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง

นายกรัฐมนตรี เสนอที่ประชุม GMS Summit อย่างไม่เป็นทาง ให้บริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อรักษาระดับน้ำ

ครม.เห็นชอบดันอีสานเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาภาคอีสานเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เร่งรัดแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชี-มูล

1 2