fbpx

ปรับศาลาอเนกประสงค์ ให้เป็นที่พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

พาไปที่จังหวัดราชบุรี ปรับศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 บรรยากาศดี นอนชมวิวทุ่งนา ฟังเสียงนกเสียงกา คลายวิตกกังวลในช่วงรอการรักษา