fbpx

ขอนแก่นเตรียมเปิด รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิด

ขอนแก่นเตรียมพร้อม รพ.สนาม รับมือผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นไม่หยุด ขณะที่สงขลาพบติดเชื้อเพิ่ม 17 คน กลุ่มเสี่ยงรอผลตรวจอีก 700 คน

เปิด รพ.สงขลานครินทร์ สาขา 2 รับผู้ป่วยโควิด-19

การติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยกว่าร้อยละ 80 จะมีอาการไม่รุนแรง แต่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ ทำให้มีแนวโน้มโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล

โรงแรมขานรับ สธ.พร้อมเปิด Hospitel รับผู้ป่วยโควิด-19 ลดภาระ รพ.

สธ.ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม จัด Hospitel รับผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเบาภาระรพ.ได้ห้องพักแล้วรวม800 ห้อง มีผู้เข้าพักรักษา 60 คน ขณะที่ล่าสุดมีโรงแรมผ่านเกณฑ์ สบส.18 แห่ง