fbpx

ตอลิบานและไอเอสอ้างก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลในปากีสถาน

กลุ่มตอลีบานและกลุ่มรัฐอิสลาม หรือ ไอเอส กล่าวอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีโรงพยาบาลในปากีสถาน

1 2