fbpx

ฝ่ายค้านมาเลเซียชี้นายกรัฐมนตรีไม่มีเสียงข้างมากหนุน

กลุ่มฝ่ายค้านหลักของมาเลเซียกล่าววันนี้ว่า นายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน ยัสซิน ไม่ได้มีเสียงข้างมากในรัฐสภาคอยสนับสนุนอย่างที่เขากล่าวอ้าง พร้อมกับทำนายว่า นายยัสซินจะพ่ายแพ้ในการลวมติไม่ไว้วางใจในเดือนหน้า