fbpx

ฝ่ายค้านโวย “ชวน” ไม่บรรจุญัตติแก้ ม.256 ตั้งสสร.

ฝ่ายค้านโวยประธานรัฐสภา ไม่บรรจุญัตติ แก้ รธน. มาตรา 256 ตั้ง สสร. ชี้ขัดขวางการทำหน้าที่ บอกศาลไม่ได้ห้ามแก้ทั้งฉบับ ด้าน “ชวน” ยันทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่มีใครสั่ง

ก้าวไกล ไม่เห็นด้วย ปธ.สภาปัดตกร่างแก้ไข รธน. ม.256 เพื่อไทย

ก้าวไกล ไม่เห็นด้วยประธานสภาปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 ฉบับเพื่อไทย พร้อมอภิปรายร่างแก้ไข รธน. เพิ่มเติมทั้ง 13 ฉบับ ในสัปดาห์หน้า

จุดยืนประชาธิปัตย์ ไม่แก้ ม.112

“จุรินทร์” ประกาศชัด จุดยืนประชาธิปัตย์ ไม่แก้ ม.112 สั่งทีมกฎหมาย ยกร่างแก้ รธน.รายมาตรา มอง ม.256 เป็นกุญแจดอกใหญ่ ต้องสะเดาะเปิดประตูสู่ประชาธิปไตย

มติปชป.ไม่ส่งศาลรธน.วินิจฉัยตั้งส.ส.ร.

หน.ปชป.เผยมติพรรคไม่เห็นชอบส่งศาลรธน. วินิจฉัยอำนาจรัฐสภาแก้ ม.256 พร้อมเปิดพรรครับผู้ชุมนุมทั้งกดดัน-ให้กำลังใจ ย้ำจุดยืนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข