fbpx

ธ.ก.ส.ก้าวสู่ปีที่ 55 มุ่งมั่นพัฒนาภาคเกษตรและชนบทไทย

ธ.ก.ส. จัดงานครบรอบปีที่ 54 ก้าวย่างสู่ปีที่ 55 ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนที่ดี และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม”

เดินหน้าพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบในอีอีซี

รมว.เกษตรฯ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อีอีซี สอดรับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปรับแผนการส่งน้ำดิบ หลังถูกภาคเกษตรแย่งชิงน้ำ

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ปรับแผนการส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไปตามคลองชลประทาน แทนการส่งไปตามลำน้ำพรม หลังถูกภาคเกษตรแย่งชิงน้ำ โดยคาดว่าอาจต้องขอน้ำก้นอ่างเขื่อนห้วยกุ่ม มาใช้ในช่วงรอยต่อหน้าฝน

“อนุทิน” เดือดด่าคนขู่นักวิชาการต้านพาราควอต

“อนุทิน” เดือดคนขู่ฆ่านักวิชาการต้านสารเคมีร้ายแรงภาคเกษตร ยืนยันเรื่องนี้เดินหน้าค้านสุดตัว เชื่อ นายกฯ จะอยู่ข้างประชาชน

1 2