fbpx

ฝรั่งเศสชี้ยุโรปต้องสนใจในการรักษาผลประโยชน์

ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส กล่าววันนี้ว่า ประเทศในยุโรปต้องหยุดการไม่รู้สึกรู้สา เมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและเสริมสร้างความสามารถในด้านการทหาร

นายกฯออสเตรเลียแจงเหตุเรือรบจีนแล่นเข้าอ่าวซิดนีย์วันนี้

นายกฯออสเตรเลียชี้แจงเรื่องเรือรบจีนสามลำแล่นเข้าอ่าวซิดนีย์วันนี้ว่า เป็นการเยือนต่างตอบแทนที่เรือรบออสเตรเลียแวะเทียบท่าจีน แต่นักวิชาการมองว่าไม่สมเหตุสมผล