fbpx

รมว.กต.แจงเหตุตั้งผู้แทนพิเศษด้านเมียนมา

“ดอน” ตั้ง “พรพิมล กาญจนลักษณ์” เป็นผู้แทนพิเศษรมว.กต.ด้านเมียนมา เหตุงานเยอะ ตั้งมาช่วยงาน หารือระดับสูงกับประเทศอื่นได้