fbpx

สภาฯ อนุมัติ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน

สภาฯ อนุมัติ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน ผู้ว่าฯ ธปท. ยันไม่ใช่การกู้เงินของรัฐบาลและไม่ได้เป็นหนี้สาธารณะ แต่ให้อำนาจ ธปท.จัดการสภาพคล่องในระบบการเงิน