fbpx

ประธานหอการค้าฯ นำคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าพบนายกฯ

นายกฯ พบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าทั่วประเทศ พร้อมผลักดันพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง แนะทำแผน ข้อเสนอเชิงลึกให้จังหวัดนำไปปรับใช้ ย้ำภาคเอกชนคือหนึ่งกลไกสำคัญของประเทศ

แจ็ค หม่า ให้กำลังใจผู้ประกอบการรุ่นใหม่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ

แจ็ค หม่า บรรยายให้กำลังใจหนุ่มสาวผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ ทันความต้องการตลาด