fbpx

“ดอน” ย้ำอาเซียนมุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิต

รมว.ต่างประเทศ ย้ำในเวทีสหประชาชาติว่า อาเซียนมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นำทาง

“พันธุ์ผักพระราชทาน” สร้างสุขปลอดหนี้ บนวิถีพอเพียง

เกษตรกรน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากพันธุ์ผักพระราชทาน สร้างรายได้ อย่างมีสุข แถมปลอดหนี้

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พิจิตร

ราษฎรหมู่บ้านทับเกวียนทอง ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่บ้าน โดยมีการตกลงกันว่า หมู่บ้านนี้ต้องปลอดสารเคมี ทำเกษตรผสมผสาน ทั้งปลูกข้าว บ่อเลี้ยงปลา-กบ ปลูกผักสวนครัว โดยทุกอย่างใช้จุลินทรีย์

เกษตรสร้างชาติ : ปราชญ์เกษตรผู้สืบสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สุรชัย แซ่จิว ได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์เกษตรกรเพื่อชุมชน และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นฯ ปี 58 จากการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักจนประสบผลสำเร็จ

เกษตรทำเงิน : ลุงสมาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรตัวอย่างด้านความพอเพียง

เกษตรกรตัวอย่าง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

เลขาฯ มูลนิธิชัยพัฒนาขอคนไทยสืบสานพระราชปณิธาน

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาดิน น้ำ ป่า

เกษตรทำเงิน : ตา-ยายทำเกษตรแบบพอเพียงสร้างสุขให้ชีวิต

ตา-ยาย ชาววัย 75 ปี ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ใช้ชีวิตชาวสวนอย่างมีความสุข ทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แนะเยาวชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

นายกฯ ให้โอวาทแก่เยาวชนอาเซียน เน้นเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้สิ่งใหม่โดยไม่ทิ้งของเก่า และเห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่พิธีกรรมเฉพาะหน้า

นายกฯ ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 71 ที่นครนิวยอร์ก และจะเป็นประธานการประชุม จี-77 รวมถึงรัฐบาลได้จัดนิทรรศการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สุเมธ เตือนคนไทยอย่าเป็นประชาธิปไตยแบบตะแบง

ระบุต้องร่าง รธน.ที่เป็นแบบของตัวเอง เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมือง ย้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับการเมืองได้