fbpx

หวั่นเกิดทุจริตเชิงนโยบายจากงบกรมข้าวงอกกว่า 15,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 28 มิ.ย. – ประธานศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์เกรงว่า อาจเกิดการทุจริตเชิงนโยบายจากการที่กรมการข้าวขอจัดสรรงบประมาณปี 2566 ในโครงการยกระดับ “ศูนย์ข้าวชุมชน” เพิ่มกว่า 15,000 ล้านบาท โดยเขียนของบประมาณเพื่อสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 ศูนย์ จากที่มีจริงเพียง 2,000 กว่าศูนย์จึงตั้งข้อสังเกตว่า จะเร่งรีบจัดตั้งเพิ่มเพื่อมารองรับงบประมาณ ชี้ควรให้เฉพาะศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อใช้งบประมาณส่วนที่เหลือสนับสนุนเกษตรกร 4.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง