fbpx

ขรก.-ลูกจ้างเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอบำเหน็จบำนาญผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้

กรมบัญชีกลางย้ำให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

ครม. ไฟเขียว เพิ่มเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ กบท. 2%

ครม. อนุมัติ เพิ่มเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ร้อยละ 2 หวังช่วยเหลือข้าราชการท้องถิ่นมีคุณภาพฃีวิตที่ดีขึ้น

กรมบัญชีกลาง ชวน ยื่นบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลางห่วงใยข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้

ชัวร์ก่อนแชร์ : บำเหน็จชราภาพได้เงินยากจริงหรือ?

บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อความบำเหน็จชราภาพประกันสังคมได้รับเงินยาก เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์