fbpx

ธปท. เปิดช่องทางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ -ค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน ผ่านเว็บไซต์

ธปท. เปิดช่องทางเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินให้ง่ายขึ้นบนเว็บไซต์ ศคง. 1213

ธปท. จับมือสถาบันการเงิน พัฒนาข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบริการทางการเงิน

ธปท. เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานของบริการทางการเงินดิจิทัล ร่วมลงนามสถาบันการเงิน 29 แห่ง พัฒนามาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบริการทางการเงิน

ส.แบงก์-ส.โทรคมนาคมจับมือยกระดับความปลอดภัยบริการผ่านมือถือ

สมาคมโทรคมนาคมจับมือสมาคมธนาคารไทยเชื่อมโยงระบบการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าโทรศัพท์มือถือ หวังอุดช่องโหว่จากมิจฉาชีพ