fbpx

คุม บก.ข่าวอเมริกันเตรียมขึ้นเครื่องออกจากเมียนมา

เว็บไซต์ข่าวอิสระในเมียนมาแจ้งว่า บรรณาธิการข่าวชาวอเมริกันถูกทางการควบคุมตัวเมื่อวานนี้ ขณะที่เตรียมตัวจะขึ้นเครื่องบินออกจากเมียนมา นับเป็นผู้สื่อข่าวต่างชาติคนที่ 4 ที่ถูกควบคุมตัวนับจากการรัฐประหาร

ฮ่องกงไม่ให้บก.ข่าวชาวอังกฤษเข้ามาเที่ยว หลังไม่ต่อวีซ่าทำงานให้

ฮ่องกงไม่อนุญาตให้บรรณาธิการข่าวชาวอังกฤษเข้ามาในฐานะผู้มาเยือน หลังจากไม่ต่ออายุวีซ่าทำงานให้เขาเมื่อเดือนก่อน ทำให้ผู้คนคลางแคลงใจกันมากขึ้นว่าฮ่องกงยังยึดมั่นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกอยู่หรือไม่

นักข่าวต่างชาติตบเท้าลาออกจากพนมเปญโพสต์

ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวชาวต่างชาติ 13 คนพร้อมใจลาออกจากหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชา ประท้วงการแทรกแซงกองบรรณาธิการ