fbpx

ภริยานายกฯนำคู่สมรสACMECSศึกษาประวัติไทย

ภริยานายกฯนำคณะคู่สมรสผู้นำการประชุมACMECS ชมมิวเซียมสยามศึกษาประวัติความเป็นไทย รับประทานอาหารไทย และชมวิววัดอรุณฯสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก