fbpx

เปิดข้อมูล “นาแห้วโมเดล” แก้พิพาทคนกับป่า

ภาครัฐพยายามแก้ปัญหาประชาชนที่อาศัยในเขตที่ดินป่าไม้มาหลายสิบปี แต่ยังไม่ครอบคลุม และพบว่ามีคนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนตกสำรวจ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาคนในเขตป่าทุกประเภท

พีมูฟจี้รัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

กลุ่มพีมูฟ เดินเท้าจาก UN มาที่ศูนย์บริการประชาชน เพื่อทวงถามความคืบหน้า หลังเคยเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก้ปัญหาที่ดินทำกินไปก่อนหน้านี้

นายกฯ เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศ

นายกฯ เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะที่ประชุม คทช.เห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินฯ เตรียมเสนอ ครม.ต่อไป

เกษตรกร ได้รับที่ดินทำกินคืนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

พล.อ.อ.ประจิน เป็นประธานมอบที่ดินคืนในงาน คืนที่ดินทำกินคืนความสุขให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

1 2