fbpx

นายกฯ สั่งรับมือประชาชนกลับทำงาน เน้นทำงานที่บ้าน

นายกฯ สั่งหน่วยงานปรับมาตรการ เตรียมรับมือประชาชนกลับทำงานหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ เน้นรัฐ-เอกชน ทำงานที่บ้าน (WFH)

สั่งด่วน กรมรัฐวิสาหกิจสังกัด มท.-ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ พิจารณาให้ ขรก. WFH

ปลัดฯ มหาดไทย สั่งด่วน กรมรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ พิจารณาสั่งการข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ Work From Home ตั้งแต่ 1 – 14 ม.ค.64 หลังปีใหม่ตามความเหมาะสม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พร้อมกำชับปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

สปน.เข้มมาตรการคุมโควิด สั่ง WFH สูงสุด

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานในกำกับ ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.เข้มข้น “ทำงานที่บ้าน-ใช้ประชุมทางไกลฯ-ลดการเดินทาง”

กกต.สั่งเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านถึง 31 ก.ค.

กกต.สั่งเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านถึง 31 ก.ค. ตามมาตรการ ศบค. พร้อมยึดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ผู้ตรวจการแผ่นดินขยายเวลาทำงานที่บ้าน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน วันนี้ ( 13 พ.ค.) ผู้ตรวจการแผ่นดินขยายเวลาทำงานที่บ้านถึง 31 พฤษภาคม หลังการแพร่เชื้อโควิด-19 ยังวิกฤต เชื่อมีความรุนแรง ติดเชื้อง่าย แต่ยืนยันพร้อมรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง

จีนเปิดโรงงานสำหรับคุณแม่

CMG ร่วมมือกับสำนักข่าวไทย เผยว่ามีโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองของนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย กลายเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาเนื่องจากตั้งเงื่อนไขในการจ้างงาน รับเฉพาะสุภาพสตรีที่มีลูกแล้วเท่านั้นเข้าทำงานที่โรงงงานแห่งนี้

นายกฯ อนุมัติ ขรก.ทำงานที่บ้านถึง 30 เม.ย.นี้

นายกรัฐมนตรีอนุมัติข้าราชการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ ถึง 30 เม.ย.นี้ เพื่อลดความแออัด หลังเทศกาลสงกรานต์ และโควิด-19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่อง

ศธ.ขยาย Work from home ถึงสิ้นเดือนนี้

ศธ.12 ม.ค.-ศธ.กำหนดมาตรการเข้มคุมโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมขยาย Work from Home 28 จังหวัด จนถึง 31ม.ค.64 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมรับทราบการจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อเน้นแผน การดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา โดย รมว.ศธ.เป็นที่ปรึกษา, ปลัด ศธ.เป็นประธานคณะอำนวยการ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักที่มีสถานศึกษาในกำกับ ส่วนคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ.เป็นประธาน เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาทุกระดับ ที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน ตลอดจนประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อบูรณาการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้ “สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.” เป็นหน่วยงานจัดทำข้อมูล ติดตาม และรายงานผล นอกจากนี้ ศธ.จะปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับ ในเขตจังหวัดทั้ง […]

ผู้ตรวจฯการ์ดไม่ตก งานไม่บกพร่อง

ผู้ตรวจฯขานรับนโยบายรัฐ แบ่งผลัดการเข้าทำงานที่สำนักงานกับที่บ้าน แต่ยังพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายช่องทาง

1 2 3