fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : ถนนปริศนาโผล่กลางทุ่งนา

ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนลาดยาง พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ระยะทางกว่า 1.800 กิโลเมตร หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าถนนเส้นดังกล่าวก่อสร้างอยู่กลางทุ่งนา ไม่ได้เชื่อมต่อหมู่บ้านและเป็นทางตัน