fbpx

วธ.บวงสรวงทับหลังหนองหงส์-เขาโล้น คืนสู่มาตุภูมิ

นับเป็นเวลากว่า 55 ปี ที่ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว สูญหายจากประเทศไทยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในการติดตามคืนจากทางการสหรัฐได้สำเร็จ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีบวงสรวงต้อนรับมรดกชิ้นสำคัญของชาติกลับสู่มาตุภูมิอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ

บวงสรวงใหญ่รับ “ทับหลังหนองหงส์-เขาโล้น” คืนแผ่นดินไทย

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น หลังสูญหายจากประเทศไทยร่วม 50 ปี กลับคืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนเปิดให้ชม 3 เดือน ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

เตรียมบวงสรวง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์-เขาโล้น” เย็นวันนี้

วันนี้จะมีพิธีบวงสรวงทับหลังปราสาทหนองหงส์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเป็นการต้อนรับกลับคืนสู่มาตุภูมิ หลังสูญหายนานร่วม 50 ปี

ทับหลังปราสาทหนองหงส์-เขาโล้น ถึงไทยแล้ว

“ทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้น” ถึงไทยแล้ว เตรียมทำพิธีบวงสรวงต้อนรับที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 31 พ.ค.นี้

มั่นใจหลักฐานทวงคืนทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เป็นโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งที่คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุฯ มีความมั่นใจว่าจากหลักฐานทั้งภาพถ่ายและเอกสารวิชาการ จะสามารถประสานกับทางการสหรัฐ เพื่อติดตามกลับสู่ประเทศได้