fbpx

นรม.-รมว. คลัง อังกฤษสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดโควิด

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษและนายริชี่ สุนัค รัฐมนตรีคลังอังกฤษ จะถูกจำกัดพื้นที่ทำงานให้อยู่เฉพาะในสำนักงานของตนเองเท่านั้นและจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประจำทุกวันหลังจากทั้งสองถูกระบุว่าสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นบวก