fbpx

ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ขบวนเรือพระราชพิธี เรียบร้อย

กองทัพเรือ ซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมทั้งเชิญเรือพระที่นั่ง 4 ลำร่วมฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก