fbpx

ช้างทำร้ายคนงานกรีดยางเสียชีวิต

ช้างป่าเขาชะเมาดุ ทำร้ายคนกรีดยางเสียชีวิตคาสวนยาง ขณะออกไปเก็บเศษยางตอนเช้ามืด ชาวบ้านวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยผลักดันช้างออกนอกพื้นที่