fbpx

กรมปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารให้ควายน้ำทะเลน้อย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ทะเลน้อย จ. พัทลุงเป็นผลน้ำที่ท่วมขังพื้นที่อาศัยและหากินของควายน้ำยังไม่ลดระดับลง ประกอบกับมี “จอกหูหนูยักษ์” ซึ่งเป็นวัชพืชต่างถิ่นระบาดพื้นที่ทะเลน้อย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำซึ่งเป็นอาหารของควาย

กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อยต่อเนื่อง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เดินหน้าฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อยที่มีภาวะโลหิตจาง เนื่องจากขาดสารอาหาร โดยเข้าฉีดวัคซีน ยาถ่ายพยาธิ และยาบำรุง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน โดยวางแผนส่งเสริมการเลี้ยงในระยะยาวไว้แล้ว

รมว.เกษตรฯ สั่งช่วย “ควายน้ำทะเลน้อย” หลังน้ำท่วม

“เฉลิมชัย” สั่งด่วนให้กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือควายน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง ซึ่งป่วยเพราะขาดอาหาร เนื่องจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์รุดมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมกั้นคอก ตรวจสุขภาพและรักษาอาการป่วยโดยด่วน

วิกฤติควายน้ำทะเลน้อย ตอน 2

ควายน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง ยังคงทยอยล้มตาย หน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูในขณะนี้คือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มีการเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ควายน้ำ